Σκοπός του θεσμού είναι η επιλογή του νέου μοντέλου που παρουσιάστηκε μέσα στην προηγούμενη χρονιά και προάγει περισσότερο την ιδέα της αυτοκίνησης όπως αυτή είναι αντιληπτή στη χώρα μας.

Στην ψηφοφορία για την επιλογή συµµετέχουν  20 δημοσιογράφοι  που ασχολούνται µε την αυτοκινητική ενηµέρωση σ’ ένα µεγάλο αριθµό µέσων, έντυπων και ηλεκτρονικών (εφηµερίδες, περιοδικά, Internet, τηλεόραση, ραδιόφωνο). Η επιλογή έγινε ανάµεσα στα αυτοκίνητα που συµµετέχουν  στην τελική φάση τα οποία ξεχώρισαν µέσα από µία διαδικασία προεπιλογής, επίσης µε ψηφοφορία, ανάµεσα σε όλα τα νέα µοντέλα που παρουσιάστηκαν στην ελληνική αγορά το χρόνο που πέρασε.

H διαδικασία της τελικής επιλογής περιλαµβάνει µυστική ψηφοφορία µε ψηφοδέλτια στα οποία αναγράφονται τα ονόµατα των αυτοκινήτων της τελική φάσης. Ο κάθε ψηφοφόρος επιλέγει τα 6 πρώτα κατά την κρίση του, θέτοντας κατά σειρά αξιολόγησης τον αριθµό από το 1 ως το 6 και ρίχνοντας το ψηφοδέλτιο σε σφραγισµένο φάκελο µέσα στην κάλπη. Η βαθµολογία που αντιστοιχεί σ’ αυτή την αξιολόγηση είναι 8, 6, 4, 3, 2, 1 βαθµοί.

Δείτε εδώ τις ανακοινώσεις για το
«Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα»