ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Γιάννης Σκουφής
Αντιπρόεδρος
Γιάννης Κανουπάκης
Γραμματέας
Νίκος Μαρινόπουλος
Ταμίας
Πέτρος Πιτσίνης


Μέλος
Νίκος Λουπάκης
 


Μέλος
Θωμάς Ευθυμίου
 


Μέλος
Γιάννης Σταυρόπουλος