ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Γιάννης Σκουφής
Αντιπρόεδρος
Γιάννης Κανουπάκης
Γραμματέας
Νίκος Μαρινόπουλος
Ταμίας
Νίκος Λουπάκης


Σύμβουλος
Νίκος Λιβανός


Σύμβουλος
Φώτης Ραϊσης


Σύμβουλος
Θωμάς Ευθυμίου