ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Πάνος Φιλιππακόπουλος

Πάνος-Φιλιππακόπουλος1

Αντιπρόεδρος: Πάνος Διπλαράκος

 Πάνος-Διπλαράκος1

Γραμματέας: Τριαντάφυλλος Τσουλφάς

Τριαντάφυλλος-Τσουλφάς1

Ταμίας: Γιάννης Σκουφής

σκουφης γιαννης

Σύμβουλος: Γιάννης Κανουπάκης

Γιάννης-Κανουπάκης1

Σύμβουλος: Νίκος Μαρινόπουλος

Νίκος-Μαρινόπουλος1

Σύμβουλος: Πέρης Χαλάτσης

Περικλής-Χαλάτσης1